Responsible Jessica Deza Factoran
Last Update 07/19/2021
Completion Time 2 hours 20 minutes
Members 1
    • LESSON 25: Iskrip, Broadcasting at ang mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Iskrip para sa Radyo/Teleradyo